Plank med en höjd om max 1,2 meter och en mur med höjden max 0,5 m räknat från lägsta marknivå får uppföras bygglovsfritt på din sida av tomtgränsen så länge detaljplanen inte säger att plank- och mur inte får uppföras.

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.