Plank- och murar skall placeras helt inne på egen fastighet, vanligast är att de placeras direkt i anslutning till tomtgräns. Det rekommenderas att planket om det har en ”fin” och en ”ful” sida placeras med den ”fula” sidan in mot egen fastighet.

Plank med en höjd om max 1,2 meter och en mur med höjden max 0,5 meter räknat från lägsta marknivå får uppföras bygglovsfritt på din sida av tomtgränsen så länge detaljplanen inte säger att plank- och mur inte får uppföras.

Mot gata skall sikttriangel klaras, dvs vid in- och utfart får plank- och mur inte uppföras högre än bifogad bild.

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.