Vad är en situationsplan och vad används den till?

Du använder kartunderlag till situationsplan när du ska söka bygglov. Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens baskarta.

Du kan själv hämta din situationsplan från vår hemsida under karta eller beställa en på registrator.sb@landskrona.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.