Har du en kuperad tomt och vad innebär det?

Om du har en kuperad (sluttande) tomt bör du anpassa ditt plank eller mur efter detta. Ni bör trappa nivåskillnaderna istället för att ha ett sluttande plank eller mur. Det vill säga planket eller muren ska anpassas efter tomtens förutsättningar. Höjden på planket eller muren mäts från lägsta marknivå.

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.