Resultat

Hur upplever besökarna bygglovsappen?

På denna sida visas resultat från besökarnas svar på frågan
"Hur upplever du bygglovsappen?"

Ledsen 0 Inte nöjd 0 Nöjd 1 Glad 5
Inget svar: 17

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.